Zamówienia
Montaż ogrodzenia panelowego  na działce Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Andersa 81A w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 17.05.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Andersa 81A w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Montaż ogrodzenia panelowego  na działce Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Andersa 81A w Sosnowcu

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

Ogrodzenie panelowe wysokość do ustalenia w kolorze zielonym

Furtka 1 sztuka

Montaż słupków i przęseł bez podmurówki

Ilość ogrodzenia około 180mb

Termin składania ofert:  17.05.2021r. do godziny 11:00

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie głównej MZBM-TBS Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Korczaka 7. Forma oferty: pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Rejon Obsługi Wspólnot Nr I „Ogrodzenie działki Andersa”

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM- TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt:   32 360 40 60

e-mail: emirowska@mzbm.sosnowiec.pl