Zamówienia
Montaż ogrodzenia panelowego  przed klatkami Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grota Roweckiego 11 w Sosnowcu. Termin składania ofert:  23.08.2021r. do godziny 15:00

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 11 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Montaż ogrodzenia panelowego  przed klatkami Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grota Roweckiego 11 w Sosnowcu

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

Ogrodzenie panelowe niskie do 0,6 m
Montaż słupków i przęseł bez podmurówki
Ilość ogrodzenia około 44mb należy wykonać wizje w terenie
Kolor z palety RAL grafit bądź zielony

Termin składania ofert:  23.08.2021r. do godziny 15:00

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie głównej MZBM-TBS Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Korczaka 7. Forma oferty: pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Rejon Obsługi Wspólnot Nr II „Ogrodzenie działki Grota Roweckiego ”

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM-TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt:  cok2@mzbm.sosnowiec.pl 609-574-892 Zarząd WMN