Zamówienia
Montaż szlabanu na działce Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łączna 1 ab w Sosnowcu. Termin składania ofert:  31.03.2021r. do godziny 15:00

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Łączna 1 ab w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Montaż szlabanu na działce Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łączna 1 ab w Sosnowcu

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

Szlaban do 5m na stopie fundamentowej
Doprowadzenie instalacji zasilającej około 15 m  z klatki 1A
Ramie szlabanu podświetlane .
Zakup pilotów.- cena jednostkowa
Montaż i uruchomienie.

 

Termin składania ofert:  31.03.2021r. do godziny 15:00

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie głównej MZBM-TBS Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Korczaka 7. Forma oferty: pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Rejon Obsługi Wspólnot Nr II „Szlaban na budynku  ŁĄCZNA 1AB”

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM-TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt:   660 512 386 Igor Hauke