Zamówienia
Wykonanie docieplenia stropów piwnicznych w budynku przy ul. Łączna 1 ab w Sosnowcu. Termin składania ofert:  31.08.2021 r. do godziny 15:00

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Łącznej 1 ab w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie docieplenia stropów piwnicznych w budynku przy ul. Łącznej 1 ab w Sosnowcu

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

Budynek 2 klatkowy
Docieplenie powierzchni 430m2
Metody docieplenia i zakres prac:
Docieplenie wełna mineralna w natrysku 5cm
Płyty z wełny mineralnej o grubości 5 cm zatopione w siatce i 2 krotnej warstwie kleju wraz z przemalowaniem preparatem niepalnym
Demontaż i ponowny montaż punktów oświetleniowych.

Wspólnota nie posiada przedmiaru prac

Wykonawca zobowiązany do przeprowadzenia wizji w terenie .

Termin składania ofert:  31.08.2020r. do godziny 15:00

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert 31.08.2021do godz. 15;00 ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie głównej MZBM – TBS Sp. z o.o. Sosnowiec,
ul. Korczaka 7.

Forma oferty: pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem: COK nr II „Wykonanie docieplenia stropów piwnicznych w budynku przy ul. Łącznej 1 ab w Sosnowcu ”

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM – TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt:   660 512 386 Igor Hauke