Zamówienia
Montaż szlabanu na działce Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sportowa 1-3-5 w Sosnowcu. WMN Sportowa 1-3-5. Termin składania ofert:  23.11.2020r. do godziny 15:00

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Sportowa 1-3-5 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Montaż szlabanu na działce Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sportowa 1-3-5 w Sosnowcu

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

Szlaban do 5m na stopie fundamentowej
Doprowadzenie instalacji zasilającej około 15 m  z klatki 5C
Ramie szlabanu podświetlane .
Zakup pilotów.- cena jednostkowa
Montaż i uruchomienie.

 

Termin składania ofert:  23.11.2020r. do godziny 15:00

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert 23.11.2020 do godz. 15;00 ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie głównej MZBM-TBS Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Korczaka 7. Forma oferty: pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Rejon Obsługi Wspólnot Nr II „Szlaban na budynku Sportowa 1-3-5”

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM-TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt:   660 512 386 Igor Hauke