Zamówienia
Montaż / wymiana daszków nad balkonami i przed wejściami w budynku WMN Piwnika Ponurego 16. Termin składania ofert do dnia 17.05.2021.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul: Piwnika Ponurego 16  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„ Montaż / wymiana daszków nad balkonami i przed wejściami „

Termin składania ofert do dnia: 17.05.2021r.

Zakres prac:

-Montaż 4 sztuk  daszków nad balkonami z tyłu budynku od strony parkingu

-Wymiana 2 sztuk daszków przed wejściami

Rodzaj daszków i sposób montażu do ustalenia z Zarządem Wspólnoty

Zakres prac do ustalenia z Zarządem Wspólnoty: 519-872-775

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.