Zamówienia
Montaż zamków szyfrowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Grottgera 8-20

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grottgera 8-20 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Montaż zamków szyfrowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Grottgera 8-20

Prace polegały będą na montażu 6 zamków szyfrowych otwierających drzwi wraz z zakodowaniem kodów dla 157 mieszkań i 5 lokali użytkowych

Dodatkowo proszę o wycenę pastylki.

Termin składania ofert do dnia: 22.09.2017 r.

Forma oferty: Pisemna, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: Montaż zamków szyfrowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Grottgera 8-20

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zaleca się wizje w budynku wyżej wymienionej wspólnoty.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

mlakomy@mzbm.sosnowiec,pl

kdrzymont@mzbm.sosnowiec.pl