Zamówienia
Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych dla WMN przy ul. Kruczkowskiego 7.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kruczkowskiego 7 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych w ilości powyżej 51 sztuk”

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do zwiększenia ilości głowic termostatycznych. Rozliczenie ilości zamontowanych nastąpi zgodnie z ilością wykorzystanych głowic.

Prosimy o podanie w ofercie jednostkowej ceny za pojedynczy termostat.

Termin składania ofert do dnia: 28 czerwca 2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej, jednocześnie Wspólnota udostępni listę lokali w których mieszkańcy określili konkretną ilość zapotrzebowania  na głowice termostatyczne.

Wspólnota  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: COK I 32-363 32 18 Damian Kurkowski, Stella Dryps

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy