Zamówienia
Montaż zaworów kulowych grzejnikowych w budynku WMN Dmowskiego 10abc w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 08.04.2019r.
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dmowskiego 10abc w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Montaż zaworów grzejnikowych kulowych w ilości 12 sztuk na klatkach schodowych z pominięciem grzejników na parterach”

Termin składania ofert do dnia: 08.04.2019.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: COK I 32-363 32 18

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy