Zamówienia
Montażu masztu antenowego z oprzyrządowaniem. WMN Mireckiego 35. Termin składania ofert do dnia: 18.02.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mireckiego 35 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:
Wykonanie anteny zbiorczej  DVBT/SAT na budynku z doprowadzeniem instalacji do wszystkich mieszkań

Prace polegały będą na:

  • montażu masztu antenowego z oprzyrządowaniem
  • doprowadzenie instalacji do wszystkich 4 klatek,  30 mieszkań wraz z montażem gniazd teletechnicznych
  • wykonanie projektu oraz dokumentacji po wykonawczej.

Wspólnota nie posiada przedmiaru na wykonanie prac. Należy dokonać samodzielnych pomiarów.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Termin składania ofert do dnia: 18.02.2019r.

Kontakt:  32 263-20-94, 32 360-40-60, 660-512-386

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM -TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.