Zamówienia
POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE.  – „Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy realizacji projektu polegającego na kompleksowym unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3-3a w Sosnowcu”.

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE. 

 

Wybór ofert na wykonanie usługi pn.„Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy realizacji projektu polegającego na kompleksowym unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3-3a w Sosnowcu”.

Termin składania ofert do dnia 27.09.2019 do godziny 11.00

Miejsce składania ofert:  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp.  z o.o. ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec, sekretariat I piętro

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z załączonym Zapytaniem ofertowym, zawierającym informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z  „Ogólnymi Warunkami Współpracy”