Zamówienia
Naprawa dachu w budynku WMN Marii Skłodowskiej Curie 21. Termin składania ofert do dnia: 06.06.2022.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 21 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Naprawa dachu w budynku WMN Marii Skłodowskiej Curie 21

Zakres prac :

  1. Papa przy kominie – występują duże pęcherze, przy obróbce komina papa odklejona (klatka lewa) – prawdopodobny powód zalewania mieszkań. Należy zlikwidować pęcherz poprzez nacięcie papy i jej podgrzanie, dodatkowo wkleić pas papy o wymiarach około 2 x 3 m z wywinięciem na ścianę komina. Wyprofilować spadki aby zapobiec zastoinom wody przy kominie.  W razie konieczności wykonać demontaż i ponowny montaż listwy dociskowej wokół komina.
  2. Brak dwóch daszków na wywiewkach kanalizacyjnych. Należy uzupełnić.
  3. Papa przy kominie – występują duże pęcherze, przy obróbce komina papa odklejona (klatka prawa)
  4. Należy wyczyścić rynny – posypka z papy

 

Ogółem jest ok 20 miejsc gdzie papa jest odklejona – obróbki przy kominach, miejscowo występują również pęknięcia (w miejscach kitowanych). Należy podkleić papę i zakitować pęknięcia. W razie konieczności wykonać demontaż i ponowny montaż listwy dociskowej wokół komina

 Termin składania ofert do dnia: 06.06.2022.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: Piotr Klimczyk- +48 32 364 20 35

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy