Zamówienia
Naprawa podestów przed wejściami do klatek. WMN Tabelna 3DE. Termin składania ofert do dnia: 31.07.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Tabelna 3de  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Naprawa podestów przed wejściami do klatek:

  • Zdjęcie starych płytek na schodach;
  • Przygotowanie podłoża
  • Położenie nowych płytek na chodach

Termin składania ofert do dnia: 31.07.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN  ul. Tabelna 3de nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32-3633218, Marcin Dziubiński

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy