Zamówienia
Naprawa poszycia dachowego w budynku WMN Grottgera 8-20 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 20.10.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grottgera 8-20 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie naprawy poszycia dachowego w klatce numer 18.

Zakres prac:

-ułożenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej nawierzchniowej o grubości 5,2mm na całej powierzchni dachu około 220m2

-likwidacja widocznych pęcherzy, zastoin wody, przed przyklejeniem nowej papy.

Termin składania ofert do dnia: 20.10.2020r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie,

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: Łukasz Bański 500 855 588

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy