Zamówienia
Naprawa szczelin w przegrodach klatki numer 94 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Zagłębiowskiej 92-96 w Sosnowcu. Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 16.10.2019r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zagłębiowskiej 92-96w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Naprawa szczelin w przegrodach klatki numer 94 w budynku.

Termin składania ofert do dnia: 16.10.2019r

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

W złączeniu ekspertyza techniczna do pobrania na dole strony.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 660 780 941 Piotr Klimczyk

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy