Zamówienia
Nasadzenie żywopłotu ( kujący)  przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Moniuszki 7 w Sosnowcu. Termin składania ofert: do 07.05.2018r. do godziny 15:00

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Moniuszki 7 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Nasadzenie żywopłotu ( kujący)  przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Moniuszki 7 w Sosnowcu.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

  •     Ilość metrów do nasadzenia – około 30 mb – długość żywopłotu  może ulec niewielkiej zmianie
  •     Prosimy o przedstawienie kilku propozycji roślin .
  •     Cenę prosimy podąć za całość usługi

Termin składania ofert: do 07.05.2018r. do godziny 15:00

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM-TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt:   32 263-20-94 660 512 386 Igor Hauke