Zamówienia
„Ocieplenie stropów piwnicznych w budynku metodą natryskową”. WMN Strażacka 6. Termin składania ofert: 22.11.2020r. do godz. 15:00

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Strażacka 6 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania: „Ocieplenie stropów piwnicznych w budynku metodą natryskową”

Termin składania ofert: 22.11.2020r. do godz. 15:00

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „COK II – Ocieplenie stropów piwnicznych  przy ul. Strażacka 6 w Sosnowcu”.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

ihauke@mzbm.sosnowiec.pl

lub telefonicznie pod numer: 660-512-386

Ocieplenie stropów piwnicznych pianą lub watą natryskową  o grubości 10cm .

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy