Zamówienia
Odświeżenie elewacji budynku wielorodzinnego – poprzez malowanie przy ul. Mościckiego 28-30 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 30.01.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mościckiego 28-30 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Odświeżenie elewacji budynku wielorodzinnego – poprzez malowanie przy ul. Mościckiego 28-30 w Sosnowcu”

Termin składania ofert: 30.01.2020r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Odświeżenie elewacji budynku wielorodzinnego – poprzez malowanie przy ul. Mościckiego 28-30 w Sosnowcu”

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pod nr telefonu:
( 32 ) 363 32 18 Damian Kurkowski

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY