Zamówienia
Odtworzenie boksów piwnicznych zgodnie z inwentaryzacją. WMN Lwowska 9a-17a. Termin składania ofert: do 29.07.2022r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Lwowska 9a-17a  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Odtworzenie boksów piwnicznych zgodnie z inwentaryzacją

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

Uprzątnięcie pomieszczeń piwnicznych w budynku Wspólnoty

Odtworzenie boksów piwnicznych zgodnie z inwentaryzacją poprzez postawienie ścianek działowych oraz zamontowanie drzwi technicznych w granicach określonych w załączonej inwentaryzacji .

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty i dokonania szczegółowych pomiarów.

Termin składania ofert: do 29.07.2022r.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM- TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt:

cok2@mzbm.sosnowiec.pl