Zamówienia
Ogrodzenie terenów zielonych przy budynku ogrodzeniem systemowym/płotem o wysokości do 1m  i długości ok. 115mb. WMN Wesoła 2-2a. Termin składania ofert do dnia: 17.08.2018.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wesoła 2-2a  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Ogrodzenie terenów zielonych przy budynku ogrodzeniem systemowym/płotem o wysokości do 1m  i długości ok. 115mb

Termin składania ofert do dnia: 17.08.2018.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN  Wesoła 2-2a  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32-3633218 Beata Gwardjak, Marcin Dziubiński

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy