Zamówienia
Opróżnienie pomieszczeń strychowych wraz z wywozem i utylizacją gabarytów w budynku WMN Mościckiego 8 w Sosnowcu. Termin składania ofert: do 30.04.2021r.

Opróżnienie pomieszczeń strychowych wraz z wywozem i utylizacją gabarytów.

Termin składania ofert: do 30.04.2021r.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM- TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt: 32 363 32 18 Beata Gwardiak