Zamówienia
Prace brukarskie i wymiana daszków Niepodległości 6. Termin składania ofert do dnia: 24.05.2022.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Niepodległości 6 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Prace brukarskie i wymiana daszków Niepodległości 6

Utwardzenie terenu przed budynkiem .

– wykonanie utwardzenia terenu z płyt ażurowych przed klatkami .

– korytowanie, wysypanie kruszywa, ułożenie płyt ażurowych 8cm i zasypanie nawierzchni jasnym  kamieniem

– powierzchnia do utwardzenia 180m2, ilość obrzeży 80mb

Montaż 3 sztuk daszków nad wejściami

Termin składania ofert do dnia: 24.05.2022.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 660-512-386 Igor Hauke

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy