Zamówienia
Prace brukarskie i wymiana daszków Piwnika Ponurego 16AB. Termin składania ofert do dnia: 22.10.2021.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piwnika Ponurego 16AB w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Prace brukarskie i wymiana daszków Piwnika Ponurego 16AB

Wymiana opaski wokół budynku na kostkę brukową , wyremontowanie dojść do budynku w bruku.

Naprawa wsypu na węgiel przy szczycie budynku

Montaż 4 sztuk daszku na balkonami oraz 2 sztuk daszków nad wejściami

Termin składania ofert do dnia: 22.10.2021.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 660-512-386 Igor Hauke

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy