Zamówienia
Prace brukarskie przed budynkiem Grota Roweckiego 28ABC. Termin składania ofert do dnia: 08.08.2022.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 28-28abc  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Prace brukarskie przed budynkiem Grota Roweckiego 28ABC

– wykonanie utwardzenia terenu  płyt ażurowych przed klatkami  

– korytowanie z wywozem nadmiaru ziemi, wysypanie kruszywa, ułożenie płyt ażurowych 8cm

– powierzchnia do utwardzenia 190m2 oraz położenie obrzeży 60mb oraz krawężnika najazdowego 5mb

-wycena na wypełnienie ziemią i zasianą trawą, oraz wypełnienie drobnym kamieniem jasnym

Termin składania ofert do dnia: 08.08.2022.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej we własnym zakresie oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: cok2@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy