Zamówienia
Prace remontowe na dźwigu osobowym. Termin składania ofert do dnia 20.03.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mościckiego 26 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana chwytaczy na chwytacze dwukierunkowego działania w dźwigu osobowym”

Termin składania ofert do dnia: 20.03.2020r.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie.

Kontakt: 500855588 Łukasz Bański

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.