Zamówienia
„Prace remontowo – porządkowe w korytarzach piwnicznych oraz niezamkniętych piwnic lokatorskich”. WMN Zagłębiowska 46-60. Termin składania oferty: 27.05.2020.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zagłębiowska 46-60 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Prace remontowo – porządkowe w korytarzach piwnicznych oraz niezamkniętych piwnic lokatorskich”

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy:

sprzątanie korytarzy piwnicznych oraz niezabezpieczonych piwnic lokatorskich
Termin składania ofert do dnia: 27.05.2020.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej, jeżeli będzie konieczność zostanie przekazany kontakt do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: ( 32 ) 363 32 18

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY