Zamówienia
„Projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z pomieszczeniem wymiennikowni i inwentaryzacją na WMN DĄBROWSZCZAKÓW 12-14-16”. Termin składania ofert: 12.02.2018 r. do godz. 12:00

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dąbrowszczaków 12-14-16 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z pomieszczeniem wymiennikowni i inwentaryzacją na WMN DĄBROWSZCZAKÓW 12-14-16”

Termin składania ofert:  12.02.2018 r. do godz. 12:00

Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania, z wymiennikiem w nieruchomości zarządzanej przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dąbrowszczaków 12-14-16 w Sosnowcu.

Budynek trzy klatkowy ma cztery kondygnacje nadziemne w tym parter, piwnica oraz 3 piętra, w sumie 48 mieszkań, budynek bez termomodernizacji.

Opis stanu istniejącego

Poniżej przedstawiono opis i charakterystyki budynku w stanie istniejącym.

Adres: ul Dąbrowszczaków 12-14-16, 41-200 Sosnowiec

Kubatura budynku: 9 669 m3

Powierzchnia użytkowa: 1 818 m2

Długość budynku: 55 m

Szerokość budynku: 13 m

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM- TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Informujemy, że nie posiadamy rzutów.

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy!!!

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

lbanski@mzbm.sosnowiec.pl ; dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl