Zamówienia
„Projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i inwentaryzacją (bez wymiennika) na WMN Czołgistów 10”. Termin składania ofert: 22.02.2019 r. do godz. 11:00

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Czołgistów 10 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i inwentaryzacją (bez wymiennika) na WMN Czołgistów 10”

Termin składania ofert:  22.02.2019 r. do godz. 11:00

Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania, z wymiennikiem w nieruchomości zarządzanej przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu.

Przedmiot zamówienia:

  • Przedmiotem zamówienia jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Czołgistów 10 w Sosnowcu.
  • Budynek trzy klatkowy, trzy kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieużytkowe, jedna podziemna, w sumie 18 mieszkania, budynek przygotowywany pod termomodernizację
  • Kubatura 5130m³
  • Powierzchnia użytkowa 908,74m²

Adres: ul. Czołgistów 10, 41-200 Sosnowiec

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM- TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Informujemy, że nie posiadamy rzutów.

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy!!!