Zamówienia
Projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z pomieszczeniem wymiennikowni i inwentaryzacją na WMN Grota Roweckiego 9. Termin składania ofert:  21.05.2018 r. do godz. 12:00

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 9 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z pomieszczeniem wymiennikowni i inwentaryzacją na WMN Grota Roweckiego 9”

Termin składania ofert:  21.05.2018 r. do godz. 12:00

Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania, z wymiennikiem w nieruchomości zarządzanej przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grota Roweckiego 9 w Sosnowcu.

Budynek dwu klatkowy  ma cztery kondygnacje nadziemne  jedna podziemna, w sumie 24 mieszkania, budynek po termomodernizacji.

Poniżej przedstawiono opis i charakterystyki budynku w stanie istniejącym.

Kubatura 5549m3

Powierzchnia użytkowa 1042m2

Adres: ul. Grota Roweckiego 9, 41-200 Sosnowiec

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM- TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Informujemy, że nie posiadamy rzutów.

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy!!!