Zamówienia
„Projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z pomieszczeniem wymiennikowni i inwentaryzacją na WMN Spadochroniarzy 4” Termin składania ofert:  13.07.2018 r. do godz. 12:00

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Spadochroniarzy 4 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z pomieszczeniem wymiennikowni i inwentaryzacją na WMN Spadochroniarzy 4”

Termin składania ofert:  13.07.2018 r. do godz. 12:00

Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania, z wymiennikiem w nieruchomości zarządzanej przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu.

Przedmiot zamówienia:

  • Przedmiotem zamówienia jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Spadochroniarzy 4 w Sosnowcu.
  • Budynek trzy klatkowy  ma trzy kondygnacje nadziemne  jedna podziemna, w sumie 14 mieszkania i 5 lokali użytkowych, budynek w trakcie termomodernizacji.
  • Poniżej przedstawiono opis i charakterystyki budynku w stanie istniejącym.
  • Kubatura 6927m³
  • Powierzchnia użytkowa 1500,29m²

Adres: ul. Spadochroniarzy 4, 41-200 Sosnowiec

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM- TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Informujemy, że nie posiadamy rzutów.

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy!!!