Zamówienia
Przebudowa wybranych balkonów (9 sztuk) w budynku przy ul. Lwowskiej 21A – 29A

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lwowskiej 21A – 29A w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Przebudowa wybranych balkonów (9 sztuk) w budynku przy ul. Lwowskiej 21A – 29A

Termin składania ofert do dnia:  20.09.2017r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem Przebudowa wybranych balkonów (9 sztuk) w budynku WMN ul. Lwowska 21A – 29A

 Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zaleca się wizje na terenie wyżej wymienionej wspólnoty

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy