Zamówienia
Naprawa dachu wg załączonej dokumentacji fotograficznej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dmowskiego 34abcd w Sosnowcu. Termin składania ofert: do 09.08.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dmowskiego 34abcd w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Naprawa dachu wg załączonej dokumentacji fotograficznej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dmowskiego 34abcd w Sosnowcu.

Termin składania ofert: do 09.08.2019r.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie  MZBM- TBS Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Korczaka 7.

Kontakt: 32- 363-32-18 – Damian Kurkowski / Łukasz Bański 500 855 588

Forma oferty: pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  COK I „Naprawa dachu wg załączonej dokumentacji fotograficznej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dmowskiego 34abcd w Sosnowcu.”