Zamówienia
Remont 16szt kominów ponad dachem. WMN ul. Piwnika Ponurego 4.Termin składania ofert do dnia: 27.05.2022.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piwnika Ponurego 4 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Remont 16szt kominów ponad dachem

– skucie luźnego tynku

-zagruntowanie kominów

– zatopienie siatki zbrojącej w 2 warstwach kleju

-naprawa uszkodzonych czap kominowych

-przemalowanie kominów farbą zewnętrzną.

– dodatkowo wystąpią prace związane z uzupełnieniem nasad i założeniu dekunków na nie eksploatowanych przewodach – osobna wycena po inwentaryzacji

Termin składania ofert do dnia: 27.05.2022.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 660-512-386 Igor Hauke

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy