Zamówienia
„Remont 2 szt kl. Schodowych w budynku WMN Ordonówny 3-3A”. Termin składania ofert do dnia: 30.04.2021r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3-3A w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Remont 2 szt kl. Schodowych w budynku WMN Ordonówny 3-3A”

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy:

Zobowiązujemy oferenta do wizji w terenie, Wspólnota nie posiada przedmiaru prac .

  1. Prace malarskie

-Czyszczenie, zeskrobanie i zmycie starej farby

– uzupełnienie ubytków, pęknięć  w tynkach

-gładzie gipsowe ściany, sufity ( całościowo ) dwukrotnie

-gruntowanie podłoży pionowych, poziomych

-malowanie farbami emulsyjnymi ( wyższej klasy )

-lamperia  farba olejna ( wysokiej klasy)

– parter przy windzie aż  do biegu schodowego w całości tynk mozaikowy

-wejście do budynku aż do biegu schodowego położenie płytek wraz z niwelacją progu wewnątrz budynku.

-czyszczenie balustrad

-malowanie farbą olejną balustrad dwukrotne

-malowanie farbą olejna rurociągów, skrzynek elektrycznych, grzejników,  krat  dwukrotne

-malowanie cokołów przy posadzce

-mycie po robotach malarskich

-wywiezienie gruzu i innych odpadów poremontowych

– odnowienie wymiana parapetów wewnętrznych

Do malowania klatki schodowej Zleceniodawca zaleca zastosować farby akrylowe lub lateksowe.

Preferowani producenci farb: Dulux, Kabe, STO.

Kolory farby oraz tynku do konsultacji z przedstawicielem Wspólnoty

  1. Prace dodatkowe :

Wymiana / montaż drzwi technicznych do pomieszczeń po zsypach ( konsultacja z zarządem)

Wymiana 2 sztuk drzwi do piwnic na przeciwpożarowe EI30

Wymiana 6 sztuk drzwi stalowych do pomieszczeń suszarni i rowerowni

Uporządkowanie sieci teletechnicznej wraz z miejscową wymianą korytek .

Wymiana przełączników, dzwonków

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy należy określić:

  1. Wartość robót z VAT.
  2. Deklarowany termin realizacji robót.
  3. Okres gwarancji na wykonane roboty.

Termin składania ofert do dnia: 30.04.2021r

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Kontakt z Zarządem Wspólnoty : 507-022-875,

Kontakt z administracją – 660-512-386

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy