Zamówienia
Remont 4 szt. kominów ponad dachem. WMN Wesoła 2-2a. Termin składania ofert: 10.10.2017

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wesoła 2-2a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na:

Remont 4 szt. kominów ponad dachem.

Kominy o wym. dł. 1,5 m x szer. 0,5 m, wys. 0,5m.

Zakres robót:

– odbicie i uzupełnienie  tynków na kominach

– naprawa czap betonowych kominów.

– podmurowanie kominów cegłą pełną o ok. 30 cm i wykonanie nowej czapy betonowej.

– wykonanie izolacji ścian kominów oraz czap.

Termin składania ofert do dnia: 10.10.2017 r.

Forma oferty: Pisemna, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: Remont 4 szt. kominów ponad dachem budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wesoła 2-2a w Sosnowcu

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zaleca się wizje w budynku wyżej wymienionej wspólnoty – warunek konieczny.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

pklimczyk@mzbm.sosnowiec,pl   kdrzymont@mzbm.sosnowiec.pl