Zamówienia
Remont  altany śmietnikowej dla WMN Grota Roweckiego 49 – 51. WMN Grota Roweckiego 49-51

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 49 -51  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Remont  altany śmietnikowej dla WMN Grota Roweckiego 49 – 51

Zakres prac:

-remont ścian altany (uzupełnienie ubytków, pęknięć, malowanie)

-wykonanie wylewki betonowej w środku altany oraz wykonanie podjazdu

– zadaszenie  boksu

– montaż bramki zamykanej na klucz

Termin składania ofert do dnia: 18.04.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II – altana śmietnikowa Grota Roweckiego 49 – 51

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: COK II tel. 32 363 32 13

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy