Zamówienia
Remont altany śmietnikowej wraz z wykonaniem chodnika w budynku WMN Zamenhofa 2-4-6 w Sosnowcu.

Remont  altany śmietnikowej dla WMN Zamenhofa 2-4-6 wraz z wykonaniem chodnika z kostki brukowej.

Zakres prac:

-remont ścian altany (uzupełnienie ubytków, pęknięć, malowanie)

-wykonanie wylewki betonowej

-wymiana blachy trapezowej dachu

-czyszczenie konstrukcji stalowej zadaszenia wraz z malowaniem farba antykorozyjną

-wykonanie drzwi stalowych o szerokości 3mb dwuskrzydłowych w celu zamknięcia altany śmietnikowej wraz z dorobieniem 65 sztuk kluczy

-wykonanie chodnika z kostki (kolor szary) o grubości 6cm o powierzchni 42m2 ( szerokość chodnika 1,2m)

-montaż obrzeży betonowych  75,2mb

-montaż krawężników drogowych najazdowych 2mb

Termin składania ofert do dnia: 28.03.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II – altana śmietnikowa Zamenhofa 2-4-6

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: Łukasz Bański 500 855 588

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Załączniki do pobrania: