Zamówienia
Remont balkonów w budynku mieszkalnego przy ul. Kaliska 6I/6II/6III w Sosnowcu.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kaliska 6I/6II/6III w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Remont balkonów” w budynku mieszkalnego przy ul. Kaliska 6I/6II/6III w Sosnowcu.

Zakres prac:

Remont pionu balkonów od strony ulicy- 4sztuki

  • remont płyt balkonowych wraz z wykonaniem izolacji
  •  ułożenie płytek na posadzkach balkonowych
  •  wymiana balustrad balkonowych

Termin składania ofert do dnia 07.10.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM- TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Kontakt: tel. 32 363 32 18 Damian Kurkowski

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji i wykonania pomiarów.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy