Zamówienia
„Remont balkonów” w budynku mieszkalnego przy ul. Urbanowicz 9 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 22.11.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Urbanowicz 9 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Remont balkonów” w budynku mieszkalnego przy ul. Urbanowicz 9 w Sosnowcu.

Zakres prac:

Remont  balkonów 20 sztuk

-remont płyt balkonowych wraz z wykonaniem izolacji

-ułożenie płytek na posadzkach balkonowych

-wymiana balustrad balkonowych

Termin składania ofert do dnia 22.11.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM- TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Kontakt: tel. 500 85 55 88

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji i wykonania pomiarów.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Załączniki do pobrania: