Zamówienia
„Remont balkonu i tarasu przy ul. Przejazd 1 w Sosnowcu” Termin składania ofert do dnia: 26.10.2018 do godziny 12:00

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Przejazd 1 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Remont balkonu i tarasu przy ul. Przejazd 1 w Sosnowcu”

Prace polegały będą na:

– remoncie balkonu i tarasu zgodnie z przedmiarem w załączeniu

Termin składania ofert: 26.10.2018r. do godziny 12:00

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Remont balkonu i tarasu przy ul. Przejazd 1 w Sosnowcu”

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pod nr telefonu::
( 32 ) 363 32 18 Marcin Dziubiński,

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY

Uwaga zmiana kosztorysu – poniżej poprawne pliki