Zamówienia
Remont balkonu mieszkania nr 6 przy ul. Głowackiego 6 w Sosnowcu Termin składania ofert do: 07.10.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Głowackiego 6 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Remont balkonu mieszkania 6 przy ul. Głowackiego 6 w Sosnowcu”

Termin składania ofert: 07.10.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Remont balkonu przy ul. Głowackiego 6 w Sosnowcu”

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pod nr telefonu:
( 32 ) 363 32 18 Damian Kurkowski

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY