Zamówienia
Wymiana wywiewek kanalizacyjnych w budynku WMN Zamenhofa 2-4-6 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 25.06.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zamenhofa 2-4-6 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana wywiewek kanalizacyjnych wraz z zabezpieczeniem poszycia dachu papą termozgrzewalną.

Termin składania ofert do dnia: 25.06.2021r.

Wykonawca zobligowany jest do wizji w terenie

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie,- „Wywiewki Zamenhofa”

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 364 20 26

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy