Zamówienia
Remont balustrad balkonowych dla WMN Zamenhofa 2-4-6 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 12.04.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zamenhofa 2-4-6 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Remont balustrad balkonowych oraz konstrukcji zadaszeń przy wejściu do 3 klatek schodowych.

Termin składania ofert do dnia: 12.04.2021r.

Zakres prac balustrady balkonowe:

  • Czyszczenie balustrad balkonowych z korozji
  • Miniowanie balustrad balkonowych farbą podkładową
  • Malowanie farbą olejną nawierzchniową
  • Ilość balustrad do remontu 30 szt
  • wymiary balustrady balkonowej (długość 2,65m x wysokość 1,10m)

Zakres prac wejścia do klatek schodowych:

  • Czyszczenie balustrad przy wejściu do klatek wraz z konstrukcja zadaszeń
  • Miniowanie balustrad i konstrukcji zadaszeń farbą podkładową
  • Malowanie farbą olejna nawierzchniową
  • Ilość balustrad do remontu 3 szt
  • orientacyjne wymiary balustrady  (długość około 5m x wysokość 1,10m), należy dokonać indywidualnych pomiarów.

Do wykonania prac należy uwzględnić koszt pracy rusztowań

 

 

Wykonawca zobligowany jest do wizji w terenie

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie,- „Balustrady Zamenhofa”

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 364 20 25

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy