Zamówienia
Remont balustrad balkonowych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Dietla 5AB w Sosnowcu.Termin składania ofert do dnia 20.11.2020r.

Remont balustrad balkonowych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Dietla 5AB w Sosnowcu.

Termin składania ofert do dnia: 20.11.2020r.

Zakres prac:

-czyszczenie balustrad balkonowych z korozji

-malowanie farbą antykorozyjną podkładową

-malowanie farbą wierzchnią w kolorze

Ilość balustrad balkonowych 24 sztuk o wymiarach: długość 1,5m, wysokość 1,1m

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, MZBM- Balustrady Dietla 5AB

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 263-20-94,  660-512-386

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy