Zamówienia
„Remont chodnika oraz wykonanie miejsc postojowych przy ul. Skłodowskiej 1 w Sosnowcu”. WMN Skłodowskiej 1 . Termin składania ofert: 30.05.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Skłodowskiej 1 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Remont chodnika oraz wykonanie miejsc postojowych przy ul. Skłodowskiej 1 w Sosnowcu”.

Termin składania ofert: 30.05.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „ROW III  – Remont chodnika oraz wykonanie miejsc postojowych przy ul. Skłodowskiej 1 w Sosnowcu”.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN  Skłodowskiej 1 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Zakres prac do wykonania:

Remont chodnika – wzdłuż budynku dojście do klatek schodowych  z kostki brukowej o powierzchni 60m² wraz z wymianą krawężnika drogowego 40mb oraz wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych 35 m², ułożenie krawężników drogowych 12mb. Należy również uwzględnić demontaż starych płyt chodnikowych oraz krawężników drogowych. Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

Kosztorys ofertowy

  • Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru OFERENTA.
  • Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.
  • Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.
  • Koperty winny być opisane kto jest nadawcą.
  • Kosztorysy prosimy składać osobno na remont chodnika osobno na wykonanie miejsc postojowych.

 

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres: telefonicznie pod numer: 32-363-32-13 Łukasz Bański

Zobowiązuje się wykonawcę do wykonanie dokumentacji po wykonawczej

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”