Zamówienia
Remont dachu oraz kominów dla WMN Grota Roweckiego 28,28abc. Termin składania ofert 03.04.2019

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Grota Roweckiego 28, 28abc zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania :

„Remontu dachu oraz kominów.”

Zakres robót zgodnie z przedmiarem, który znajduje się do pobrania poniżej

Oferta powinna zawierać :

1)      Kosztorys ofertowy

2)      Termin wykonania

3)      Okres gwarancji na wykonane prace

Rozliczenie za wykonane prace nastąpi kosztorysem powykonawczym, sporządzonym na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Książki Obmiarów.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert 03.04.2019

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Remont dachu oraz kominów WMN Grota Roweckiego 28” w siedzibie  MZBM- TBS Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Korczaka 7.

Osoba do kontaktu:

Piotr Klimczyk 660 780 941

Załączniki do pobrania: