Zamówienia
Remont dachu oraz kominów.” WMN Grota Roweckiego 28,28abc Termin składania ofert 31.10.2018

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Grota Roweckiego 28,28abc ogłasza konkurs ofert na wykonanie:

„Remontu dachu oraz kominów.”

Zakres robót zgodnie z przedmiarem który znajduje się do pobrania poniżej

Oferta powinna zawierać :

1)      Kosztorys ofertowy

2)      Termin wykonania

3)      Okres gwarancji na wykonane prace

Rozliczenie za wykonane prace nastąpi kosztorysem powykonawczym, sporządzonym na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Książki Obmiarów.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert 31.10.2018

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie głównej MZBM-TBS Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Korczaka 7.

Osoba do kontaktu:

Łukasz Bański / Damian Kurkowski

Rejon Obsługi Wspólnot nr III
tel.: (32) 363 32 13

email: lbanski@mzbm.sosnowiec.pl ; dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl