Zamówienia
„Remont  dachu” w budynku mieszkalnego przy ul. Kadłubka 24 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 24.06.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kadłubka 24 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Remont  dachu” w budynku mieszkalnego przy ul. Kadłubka 24 w Sosnowcu

Zakres prac:

-wymiana pokrycia dachowego na pokrycie z papy termozgrzewalnej około 300M2

– częściowa wymiana deskowania na więźbie dachowej około 30m2

– wykonanie obróbek przy kominach

– wymiana rynien i rur spustowych

Termin składania ofert do dnia 24.06.2020r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM- TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Kontakt: tel. 500 85 55 88

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji i wykonania pomiarów przed złożeniem ofert cenowej!

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

załączniki do pobrania:

Kontakt:

Łukasz Bański 500 85 55 88