Zamówienia
„Remont  dachu” w budynku mieszkalnego przy ul. Dietla 12 – 14 – 16 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 19.03.2021 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dietla 12 -16 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Remont  dachu” w budynku mieszkalnego przy ul. Dietla 12 – 14 – 16 w Sosnowcu

Zakres prac:

  • wymiana pokrycia dachowego na pokrycie z papy termozgrzewalnej
  • wykonanie obróbek przy kominach

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji i wykonania pomiarów przed złożeniem ofert cenowej!

Termin składania ofert do dnia 19.03.2021 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM- TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Kontakt: tel. 32 363 32 13

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy