Zamówienia
Remont głowic kominowych w budynku WMN Jagiełły 2-2a-2b w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 05.07.2022r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jagiełły 2-2a-2b w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Remont kominów ponad dachem w klatce nr 2.

  • zagruntowanie kominów
  • skucie “głuchych” tynków
  •  zatopienie siatki zbrojącej w 2 warstwach kleju
  • naprawa uszkodzonych czap kominowych wraz z wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej
  • przemalowanie kominów farbą zewnętrzną 2 krotne

Termin składania ofert do dnia: 05.07.2022.

Oferty należy składać w formie kosztorysów ofertowych KNR.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:cok1@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy