Zamówienia
Remont instalacji elektrycznej piwnic w budynku WMN Piwnika Ponurego 1. Termin składania ofert do dnia 10.08.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piwnika Ponurego 1 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

Remont instalacji elektrycznej piwnic w budynku WMN Piwnika Ponurego 1 .

Termin składania ofert: do 10.08.2020.

Zakres prac do wykonania:

-wymiana opraw oświetleniowych korytarzy piwnicznych i boksów piwnicznych indywidualnych

-wymiana włączników elektrycznych

-wymiana przewodów elektrycznych (natynkowo- układanych w rurkach pcv)

Odtworzenie obecnej instalacji elektrycznej

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK II Remont instalacji elektrycznej w piwnicach Piwnika Ponurego 1

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

WMN nie posiada przedmiaru robót- wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji uwzględniającej zakres robót.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:ihauke@mzbm.sosnowiec.pl