Zamówienia
Remont instalacji elektrycznej piwnic w budynku WMN Struga 3ab w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 10.08.2020r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Struga 3ab w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

Remont instalacji elektrycznej piwnic w 3 klatkach .

Termin składania ofert: do 10.08.2020.

Zakres prac do wykonania:

-wymiana opraw oświetleniowych korytarzy piwnicznych

-wymiana włączników elektrycznych

-wymiana przewodów elektrycznych (natynkowo- układanych w rurkach pcv)

Odtworzenie obecnej instalacji elektrycznej

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK I –remont instalacji Struga 3ab

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

WMN nie posiada przedmiaru robót- wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji uwzględniającej zakres robót.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:kkubis@mzbm.sosnowiec.pl  (032) 363 32 18